Teamwork

Teamwork

5/10/2553

เกมต่อตัว

จุดประสงค์ เพื่อทำงานร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์
อุปกรณ์ ไม่มี
เวลา 20 นาที
จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัด
วิธีเล่น แบ่งผู้เล่นเป็ฯกลุ่มย่อยหรือเล่นพร้อมกันทุกคนก็ได้ ผู้เล่นต้องต่อตัวตามคำสั่ง เช่น มีขาสามขา ผู้เล่นก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มีขายืนบนพื้นเพียงสามขาจากจำนวนผู้เล่นในกลุ่มทั้งหมด หูต่อหู ผู้เล่นจะต้องใช้หูของตนเองกับหูของเพื่อนติดกันให้หมดทุกคน ศอกต่อศอก ผู้เล่นต้องจัดรูปแบบยืนให้สอกและหัวของทั้งกลุ่มชนกัน รูปหัวใจ ผู้เล่นต้องใช้ร่างกายเรียงกันให้เป็นรูปหัวใจหรือจะนอนบนพื้นให้โค้งเป็นรูปหัวใจก็ได้